• Phân bón
  • Nhượng quyền, chuyển nhượng, thuê tên lưu hành công thức phân bón

Nhượng quyền, chuyển nhượng, thuê tên lưu hành công thức phân bón

Muốn sản xuất phân bón ngoài việc hợp quy, có nhà máy có giấy phép đủ điều kiện sản xuất phân bón, thì Doanh Nghiệp phải có tên phân bón (Quyết định công nhận lưu hành phân bón) hoặc thuê tên phân bón

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 1262 Lượt xem

Nhượng quyền, chuyển nhượng, thuê tên lưu hành công thức phân bón

Muốn sản xuất phân bón ngoài việc hợp quy, có nhà máy có giấy phép đủ điều kiện sản xuất phân bón theo NĐ Số: 84/2019/NĐ-CP và Nghị định Số:130/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định Số 84/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón, thì Doanh Nghiệp phải có tên phân bón (Quyết định công nhận lưu hành phân bón) hoặc nhận chuyển nhượng hoặc thuê tên (ủy quyền sản xuất)

Tin bạn quan tâm:

1. Đăng ký mới phân bón

2. Tự công bố hợp quy phân bón

3. Phân tích mẫu phân bón

Chuyển nhượng tên, quyết định lưu hành công thức phân bón

I. Hồ sơ thủ tục (chuyển nhượng) nhượng quyền sở hữu phân bón

1. Hợp đồng chuyển nhượng tên và quyền sở hữu công thức phân bón (giữa tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và tổ chức cá nhân nhận chuyển nhượng ký đóng dấu) Mẫu Hợp đồng Download tại đây

2. Cam kết chuyển nhượng của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng Download mẫu hợp đồng

3. Quyết định công nhận phân bón lưu hành bản gốc (người bán cần gửi quyết định gốc kèm hồ sơ ra Cục để cục chỉnh sửa và ban hành quyết định mới, chuyển đổi công thức trong quyết định cũ sang cho người mua)

4. Nhãn sản phẩm

5. Đơn đề nghị cấp lại lưu hành bên bán

6. Đơn đề nghị cấp lại lưu hành bên mua

7. Đăng ký doanh nghiệp của cả 2 bên (bản sao)

II. Hồ sơ, thủ tục thuê tên lưu hành (còn gọi ủy quyền phân bón)

1. Hợp đồng ủy quyền tên phân bón Mẫu Hợp đồng Download tại đây

2. Quyết định lưu hành phân bón (pho tô công chứng)

3. Bảng công bố hợp quy phân bón (pho tô công chứng)

4. Giấy phép đăng ký kinh doanh

Mọi thông tin liên hệ với Chúng tôi

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515