Công bố hợp quy phân bón

Công bố hợp quy phân bón, chứng nhận hợp quy phân bón, phân tích mẫu phân bón, tư vấn lưu hành phân bón, dịch vụ gia hạn quyết định lưu hành phân bón Tư vấn công thức phân bón phù hợp QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 2170 Lượt xem

Công bố hợp quy phân bón vô cơ, hữu cơ (gọi chung là phân bón)

Việc chứng nhận hợp quy đối với phân bón được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Mục 4.2 của QCVN 01-189:2019/BNNPTNT 

Đây là Bảng Thông báo Tiếp nhận hồ sơ CBHQ Tại Sở NN & PTNT Hà Nội theo hình thức tự công bố theo Phương thức 5 -  Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Thông báo tiếp nhận hợp quy của Sở NN & PTNT Đồng Nai

Thông báo tiếp nhận hợp quy của Sở NN & PTNT Tỉnh An Giang

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở NN & PTNT Tỉnh Bình Dương

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở NN & PTNT Hồ Chí Minh

Dịch vụ công bố hợp quy phân bón

Căn cứ vào Nghi định Số: 84/2019/NĐ-CP và Nghị định Số: 130/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định Số 84/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón

Căn cứ QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quản lý phân bón

Hiện tại việc công bố hợp quy cho sản phẩm là phân bón là bắt buộc đối với những doanh nghiệp sản xuất phân bón

Hồ sơ công bố hợp quy phân bón theo hình thức tự công bố (bên thứ 1) gồm

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô công chứng)

2. Quyết định công nhận lưu hành phân bón do Cục Bảo vệ thực vật cấp còn hiệu lực (bản phô tô công chứng)

3. Kết quả test mẫu phân bón (Các loại phân bón có sử dụng chất hữu cơ nguồn gốc từ rác thải đô thị; phế thải công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; phế thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất) thì test các yếu tố chất lượng còn phải test thêm 4 yếu tố hạn chế (Asen, Chì, Thủy ngân, Cadimi) và Vi khuẩn Salmonella, Vi khuẩn E. coli

4. Bảng công bố hợp quy phân bón (Biểu mẫu này tùy theo Chi Cục BVTV của mỗi tỉnh) liên hệ sdt bên dưới để lấy biểu mẫu

5. Báo cáo đánh giá hợp quy (Biểu mẫu này tùy theo Chi Cục BVTV của mỗi tỉnh) liên hệ sdt bên dưới để lấy biểu mẫu

6. Hợp đồng gia công phân bón (Nếu không có nhà máy) liên hệ sdt bên dưới để lấy biểu mẫu

Điều 14 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Thủ tục công bố hợp quy phân bón

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của Tỉnh. Trong trường hợp này Địa chỉ trong Quyết định công nhận lưu hành phân bón ở đâu là công bố ở tỉnh đó

Bước 2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xử lý hồ sơ trong vòng 07 ngày

Bước 3. Trả kết quả :Tổ chức, cá nhân căn cứ vào giấy hẹn nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515