CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ: Hợp quy phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, dịch vụ phân tích mẫu phân bón, dịch vụ công bố hợp quy tại Chi Cục BVTV và trồng trọt.

Công bố hợp quy phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc BVTV

Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Tin tức mới cập nhật
 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515