• Phân bón
  • Nhượng quyền, chuyển nhượng, thuê tên lưu hành công thức phân bón

Nhượng quyền, chuyển nhượng, thuê tên lưu hành công thức phân bón

Muốn sản xuất phân bón ngoài việc hợp quy, có nhà máy có giấy phép đủ điều kiện sản xuất phân bón, thì Doanh Nghiệp phải có tên phân bón (Quyết định công nhận lưu hành phân bón) hoặc thuê tên phân bón hữu cơ, NPK, Hữu cơ vi sinh, phân bón trung, vi lượng, phân bón vô cơ

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 1585 Lượt xem

Nhượng quyền, chuyển nhượng, thuê tên lưu hành công thức phân bón

Muốn sản xuất phân bón ngoài việc hợp quy, có nhà máy có giấy phép đủ điều kiện sản xuất phân bón theo NĐ Số: 84/2019/NĐ-CP và Nghị định Số:130/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định Số 84/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón, thì Doanh Nghiệp phải có tên phân bón (Quyết định công nhận lưu hành phân bón tại Việt Nam) hoặc nhận chuyển nhượng hoặc thuê tên (ủy quyền sản xuất).

Danh sách phân bón cần chuyển nhượng (Bán) hoặc cho thuê Download tại đây

Chuyển nhượng phân bón hữu cơ

Chuyển nhượng phân bón hữu cơ - vi sinh, hữu cơ khoáng, phân bón NPK, Phân bón trung, vi lượng...

Tin bạn quan tâm:

1. Đăng ký mới phân bón

2. Tự công bố hợp quy phân bón

3. Phân tích mẫu phân bón

Chuyển nhượng tên, quyết định lưu hành công thức phân bón

I. Hồ sơ thủ tục (chuyển nhượng) nhượng quyền sở hữu phân bón

1. Hợp đồng chuyển nhượng tên và quyền sở hữu công thức phân bón (giữa tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và tổ chức cá nhân nhận chuyển nhượng ký đóng dấu) Mẫu Hợp đồng Download tại đây

2. Cam kết chuyển nhượng của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng (người bán công thức) Download mẫu hợp đồng

3. Quyết định công nhận phân bón lưu hành bản gốc (người bán cần gửi quyết định gốc kèm hồ sơ ra Cục để Cục ban hành quyết định mới)

5. Đơn đề nghị cấp lại lưu hành bên bán

6. Đơn đề nghị cấp lại lưu hành bên mua

7. Đăng ký doanh nghiệp của cả 2 bên (bản sao)

8. Hợp đồng gia công phân bón hoặc giấy phép đủ điều kiện sản xuất phân bón do Cục BVTV cấp còn hiệu lực

II. Hồ sơ, thủ tục thuê tên lưu hành (còn gọi ủy quyền phân bón)

1. Hợp đồng ủy quyền tên phân bón Mẫu Hợp đồng Download tại đây

2. Quyết định lưu hành phân bón (pho tô công chứng)

3. Bảng công bố hợp quy phân bón (pho tô công chứng)

4. Giấy phép đăng ký kinh doanh

Mọi thông tin chuyển nhượng lưu hành phân bón vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515