Khảo nghiệm phân bón là gì

Khảo nghiệm phân bón là hoạt động theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu nhằm xác định phương thức sử dụng, tác động đến môi trường, hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế của phân bón.

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 353 Lượt xem

Khảo nghiệm phân bón là gì

Khảo nghiệm phân bón là hoạt động theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu nhằm xác định phương thức sử dụng, tác động đến môi trường, hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế của phân bón.

Khảo nghiệm diện rộng và khảo nghiệm diện hẹp

Khảo nghiệm diện hẹp: là khảo nghiệm được tiến hành trên đồng ruộng, diện tích ô nhỏ, có lặp lại, bố trí thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp khảo nghiệm đối với đối tượng được khảo nghiệm.

Khảo nghiệm diện rộng: là khảo nghiệm được tiến hành trên đồng ruộng, diện tích ô lớn, không lặp lại, bố trí thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp khảo nghiệm đối với đối tượng được khảo nghiệm.

Xem thêm: Đăng ký phân bón hữu cơ

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515