• Phân bón
  • Những loại phân bón nào không qua khảo nghiệm

Những loại phân bón nào không qua khảo nghiệm

Căn cứ khoản 2 Điều 39 của Luật trồng trọt Số : 31/2018/QH14. Những loại phân bón dưới đây không qua khảo nghiệm. Những loại phân bón nào không qua khảo nghiệm

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 528 Lượt xem

Các loại phân bón không phải khảo nghiệm bao gồm:

Căn cứ khoản 2 Điều 39 của Luật trồng trọt Số : 31/2018/QH14. Những loại phân bón dưới đây không qua khảo nghiệm

a) Phân bón hữu cơ sử dụng để bón rễ có thành phần chỉ là chất hữu cơ tự nhiên, đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT) 

b) Phân bón vô cơ đơn sử dụng để bón rễ có thành phần chỉ chứa đạm (N) hoặc lân (P) hoặc kali (K), đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT)

c) Phân bón vô cơ phức hợp sử dụng để bón rễ trong thành phần chỉ chứa các nguyên tố dinh dưỡng đạm (N), lân (P), kali (K) được liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học, đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT)

d) Phân bón được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận là tiến bộ kỹ thuật. 

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515