• Phân bón
  • Dịch vụ gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Dịch vụ gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam Căn cứ khoản 3 Điều 5 của Nghị định 84/2019/NĐ-CP Quyết định công nhận lưu hành phân bón có hiệu lực 05 năm. Trước khi hết thời gian lưu hành 03 tháng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn phải thực hiện gia hạn theo quy định

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 516 Lượt xem

Dịch vụ gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Căn cứ khoản 3 điều 5 Nghị Định 84/2019/NĐ-CP về quản lý phân bón. Thời hạn của Quyết định công nhận là 05 năm. Trước khi hết thời gian lưu hành 03 tháng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn phải thực hiện gia hạn theo quy định

Dịch vụ gia hạn lưu hành phân bón

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại Quyết định công nhận phân bón tại Việt Nam

a) Đơn đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành phân bón

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới hoặc Giấy chứng nhận đầu tư

c) Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy ( Chi cục BVTV Tỉnh cấp)

d) Hợp đồng gia công phân bón (Nếu thuê nhà máy gia công)

e) Quyết định công nhận lưu hành bảng gốc

f) Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng phân bón

g) Công văn điều chỉnh (nếu có)

h) Danh sách phân bón đề nghị gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

2. Trình tự cấp lại Quyết định công nhận như sau:

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì ban hành Quyết định công nhận; trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mọi thông tin về dịch vụ gia hạn công nhận lưu hành liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515