• Phân bón
  • Quy trình lưu hành phân bón hữu cơ, bón lá, vô cơ

Quy trình lưu hành phân bón hữu cơ, bón lá, vô cơ

Quy trình lưu hành phân bón Căn cứ vào Nghi định Số: 84/2019/NĐ-CP và Nghị định Số: 130/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định Số 84/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 508 Lượt xem

Quy trình lưu hành phân bón

Căn cứ vào Nghi định Số: 84/2019/NĐ-CP và Nghị định Số: 130/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định Số 84/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón

Căn cứ QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quản lý phân bón

Căn cứ vào Luật trồng trọt Số: 31/2018/QH14 

Quy trình để sản phẩm phân bón lưu hành tra thị trường như sau

Quy trình lưu hành phân bón

Theo sơ đồ trên thì Mục 1 và Mục 2 đồng thời hoặc trước sau

Chi tiết mục 1: Đăng ký công nhận lưu hành phân bón (xem chi tiết)

Chi tiết Mục 2: Giấy phép phân bón (xem chi tiết)

Chi tiết mục 3 : Công bố hợp quy phân bón (xem chi tiết)

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515