• Tin tức
  • C/N là gì: Hàm lượng cacbon chia cho hàm lượng đạm tổng số

C/N là gì: Hàm lượng cacbon chia cho hàm lượng đạm tổng số

C/N là gì: Hàm lượng cacbon chia cho hàm lượng đạm tổng số. Cách tính chỉ số C/N. Cách tính C/N như sau: C/N = OM/2,0/N

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 1747 Lượt xem

C/N là gì. Cách tính tỷ lệ C/N

Thuật ngữ tỷ lệ C/N là khái niệm bạn sẽ gặp phải nếu như đăng ký công thức phân bón hữu cơ

Căn cứ theo QCVN 01-189:2019/BNNPTNT thì phân bón hữu cơ có chỉ số C/N ≤ 12

Cách tính C/N như sau: C/N = OM/2.0/N hoặc hàm lượng Cacbon/Nts

N: Hàm lượng ni tơ tổng số

OM: Hàm lượng hữu cơ tổng số

Có thể bạn quan tâm:

Đăng ký mới phân bón hữu cơ

Phân tích mẫu phân bón

Mua bán quyết định lưu hành phân bón

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515