• Thực phẩm
  • Công bố sản phẩm thực phẩm Mì Quảng khô

Công bố sản phẩm thực phẩm Mì Quảng khô

Công bố sản phẩm thực phẩm Mì Quảng khô Luật An toan thực phẩm cố 55/2010/QH12 của Quốc Hội Nghị Định số 15/2018/ND-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật của Luật An toàn thực phẩm.

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 319 Lượt xem

Công bố sản phẩm thực phẩm

- Luật An toan thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc Hội

- Nghị Định số  15/2018/ND-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật của Luật An toàn thực phẩm.

- Nghị Định số 43/2017 /ND-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

- Nghị Định số 111/2021/ND-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 43/2017 /ND-CP về nhãn hàng hóa

- QCVN 8-1: 2011/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn  độc tố ô nhiễm vi nấm  trong thực phẩm

- QCVN 8-2: 2011/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm 

- QĐ số 46/2007/QD-BYT ngày 19/12/2007 của BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

Công bố Mì Quảng khô

Hồ sơ công bố sản phẩm gồm:

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh

2. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

3. Bảng tự công bố sản phẩm

4. Phiếu kết quả phân tích mẫu

5. Mẫu nhãn sản phẩm

Dịch vụ công bố sản phẩm thực phẩm mỳ quảng khô liên hệ với chúng tôi

Tải hồ sơ công bố tại đây

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515