Nghị Định số 130/2022/NĐ-CP

Nghị Định số 130/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP Và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 268 Lượt xem

Nghị Định số 130/2022/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón (sau đây viết tắt là Nghị định số 84/2019/NĐ-CP)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác (sau đây viết tắt là Nghị định số 94/2019/NĐ-CP)

Download Nghị Định số 130/2022/NĐ-CP tại đây

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515