Thông tư Số: 02/2017/TT-BKHCN

Thông tư Số: 02/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 252 Lượt xem

Thông tư Số: 02/2017/TT-BKHCN 

Thông tư Số: 02/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư Số: 02/2017/TT-BKHCN  Download tại đây

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515