Nghị Định Số: 111/2021/NĐ-CP

Nghị Định Số: 111/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 231 Lượt xem

Nghị Định Số: 111/2021/NĐ-CP

Nghị Định Số: 111/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP  ngày 14 tháng 4 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa

Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Download Nghị Định tại Đây

Download Nghị Định 43/2017/NĐ-CP Tại đây

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515