• Tin tức
  • Gia hạn quyết định công nhận phân bón lưu hành 0905 486 515

Gia hạn quyết định công nhận phân bón lưu hành 0905 486 515

Gia hạn quyết định công nhận phân bón lưu hành a) Đơn đề nghị gia hạn Quyết định công nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; b) Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu; c) Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng phân bón theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 616 Lượt xem

Gia hạn quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định Số 84/2019/NĐ-CP. Thời hạn của Quyết định công nhận là 05 năm. Trước khi hết thời gian lưu hành 03 tháng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn phải thực hiện gia hạn theo quy định tại Điều 7 Nghị định này Dowload tại đây:

Mẫu Quyết định mới của khách hàng sau khi gia hạn năm 2023

Hồ sơ gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

1. Hồ sơ đề nghị gia hạn Quyết định công nhận:

a) Đơn đề nghị gia hạn Quyết định công nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (đối với phân bón sản xuất trong nước)  hoặc Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu (đối với phân bón nhập khẩu)

c) Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng phân bón theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Trình tự gia hạn Quyết định công nhận như sau:

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đáp ứng quy định thì gia hạn Quyết định công nhận theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không gia hạn Quyết định công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mọi thông tin, chi tiết hồ sơ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Tin có thể bạn quan tâm:

1. Công bố hợp quy phân bón

2. Phân tích mẫu phân bón

3. Chứng nhận ISO

4. Đăng ký phân bón mới

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515