QCVN 01-189:2019/BNNPTNT QCVN về quản lý phân bón

QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý phân bón Quy chuẩn này quy định về phân loại, chỉ tiêu chất lƣợng, yếu tố hạn chế, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với phân bón trong quá trình sản xuất, buôn bán và nhập khẩu phân bón

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 550 Lượt xem

QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý phân bón

Quy chuẩn này quy định về phân loại, chỉ tiêu chất lƣợng, yếu tố hạn chế, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với phân bón trong quá trình sản xuất, buôn bán và nhập khẩu phân bón

Download QCVN 01-189:2019/BNNPTNT tại đây

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515