• Phân tích
  • Phân tích mẫu phân bón phục vụ công bố hợp quy

Phân tích mẫu phân bón phục vụ công bố hợp quy

Phân tích mẫu phân bón phục vụ công bố hợp quy Phân tích các yếu tố chất lượng ngoài ra phân tích thêm những chỉ tiêu sau (dạng lỏng): Tỷ trọng, Hàm lượng: Cd, As, Cd, Hg và Vi khuẩn E.coli, Salmonella

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 415 Lượt xem

Phân tích mẫu phân bón phục vụ công bố hợp quy

Việc chứng nhận hợp quy đối với phân bón được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Phân tích mẫu phân bón

Phân tích mẫu phân bón phụ vụ công bố hợp quy dựa vào QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

Căn cứ vào Nghi định Số: 84/2019/NĐ-CP và Nghị định Số: 130/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định Số 84/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón

Căn cứ QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quản lý phân bón

Phân tích (Test mẫu) phân bón phục vụ công bố hợp quy

Phân tích mẫu phân bón hữu cơ phục vụ công bố hợp quy

  • Phân tích các yếu tố chất lượng ngoài ra phân tích thêm những chỉ tiêu sau (dạng lỏng): Tỷ trọng, Hàm lượng: Cd, As, Cd, Hg và Vi khuẩn E.coli, Salmonella
  • Phân tích các yếu tố chất lượng ngoài ra phân tích thêm những chỉ tiêu sau (dạng rắn): Độ ẩm, Hàm lượng: Cd, As, Cd, Hg và Vi khuẩn E.coli, Salmonella

Phân tích mẫu phân bón lá:

  • Phân tích các yếu tố chất lượng ngoài ra phân tích thêm những chỉ tiêu sau (dạng lỏng): Tỷ trọng
  • Phân tích các yếu tố chất lượng ngoài ra phân tích thêm những chỉ tiêu sau (dạng rắn): Độ ẩm

Mọi thông tin về phân tích mẫu phân bón liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515