• Phân bón
  • Quy định chất điều hòa sinh trưởng trong phân bón

Quy định chất điều hòa sinh trưởng trong phân bón

Phân bón có chất điều hòa sinh trưởng là một trong các loại phân bón quy định tại các mục (phân bón vô cơ, phân bón đa lượng, phân bón hữu cơ, phân bón sinh học) của Quy chuẩn này được bổ sung 01 hoặc nhiều chất điều hòa sinh trưởng có tổng hàm trưởng các chất điều hòa sinh trưởng nhỏ hơn 0,5% khối lượng

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 466 Lượt xem

Quy định chất điều hòa sinh trưởng trong phân bón

Căn cứ vào QCVN 01-189:2019/BNNPTNT.  Phân bón có chất điều hòa sinh trưởng là một trong các loại phân bón quy định tại các mục (phân bón vô cơ, phân bón đa lượng, phân bón hữu cơ, phân bón sinh học) của Quy chuẩn này được bổ sung 01 hoặc nhiều chất điều hòa sinh trưởng có tổng hàm trưởng các chất điều hòa sinh trưởng nhỏ hơn 0,5% khối lượng

Căn cứ vào QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Hàm lượng chất điều hòa sinh trưởng trong phân bón do tổ chức, cá nhân có phân bón đăng ký và được công nhận trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Mức sai lệch so với mức đăng ký được chấp nhận về hàm lượng chất điều hòa sinh trưởng phải ≥ 80% và mức sai lệch so với mức quy định 0,5% chấp nhận về hàm lượng chất điều hòa sinh trưởng phải < 120%.

Mức sai lệch chất điều hòa sinh trưởng được chấp nhận trong phân bón

Mức sai lệch so với mức đăng ký được chấp nhận về hàm lượng chất điều hòa sinh trưởng phải ≥ 80% và mức sai lệch so với mức quy định 0,5% được chấp nhận về hàm lượng chất điều hòa sinh trưởng phải < 120%.
Chú thích: Mức sai lệch so với mức quy định 0,5% về chỉ tiêu chất điều hòa sinh trưởng (%) = (Giá trị theo kết quả thử nghiệm tính theo % khối lượng/0,5) x 100.

Các chất điều hòa sinh trưởng thường được dùng trong phân bón

Có các chất Auxin, Gibberellin (GA) và Cytokinin.  Trong đó, các chất thuộc nhóm auxin được sử dụng là IAA, α-NAA, 2,4 D, các chất thuộc nhóm Cytokinin là kinetin, axit benzoic, TDZ, BAP…

Mọi thông tin về chất điều hòa sinh trưởng vui lòng liên hệ chúng tôi

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515