Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật Việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn...

1 2 3 4 5 5/5 - 2 Bình chọn - 363 Lượt xem

Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Dịch vụ công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Căn cứ vào Thông tư 12/2018/TT-BNNPTNT ban hành kèm theo QCVN 01-188:2018/BNNPTNT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Quy định về công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc BVTV nhập khẩu phải được công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của Tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định.

Đối với trường hợp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong nước việc công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của Tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định hoặc dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật theo hình thức tự công bố (bên thứ 1) gồm

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô công chứng)

2. Quyết định công nhận lưu hành thuốc BVTV do Cục Bảo vệ thực vật cấp còn hiệu lực (bản phô tô công chứng)

3. Kết quả test mẫu thuốc BVTV

4. Bảng công bố hợp quy thuốc BVTV (Biểu mẫu này tùy theo Chi Cục BVTV của mỗi tỉnh) liên hệ sdt bên dưới để lấy biểu mẫu

5. Báo cáo đánh giá hợp quy (Biểu mẫu này tùy theo Chi Cục BVTV của mỗi tỉnh) liên hệ sdt bên dưới để lấy biểu mẫu

6. Hợp đồng gia công thuốc BVTV (Nếu không có nhà máy) liên hệ sdt bên dưới để lấy biểu mẫu

Thủ tục công bố hợp quy thuốc Bảo vệ thực vật

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của Tỉnh. Trong trường hợp này Địa chỉ trong Quyết định công nhận lưu hành thuốc bảo vệ thực vật ở đâu là công bố ở tỉnh đó

Bước 2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xử lý hồ sơ trong vòng 07 ngày

Bước 3. Trả kết quả :Tổ chức, cá nhân căn cứ vào giấy hẹn nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Sản phẩm tương tự

 
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo Zalo 0905486515